REKLAMA

POLICE: Odwołanie i powołanie Członków Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

2016-04-07 21:18
publikacja
2016-04-07 21:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
CV_-_WOJCIECH_WARDACKI.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_-_TOMASZ_PANAS.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_-_ANNA_ZARZYCKA-RZEPECKA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-07
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Odwołanie i powołanie Członków Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o:

1. Odwołaniu ze składu Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. VII wspólnej kadencji:
– Pana Krzysztofa Jałosińskiego – Prezesa Zarządu,
– Pana Wojciecha Narucia – Wiceprezesa Zarządu,
– Pani Anny Podolak – Wiceprezesa Zarządu

2. Powołaniu w skład Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. VII wspólnej kadencji:
– Pana Wojciecha Piotra Wardackiego - na stanowisko Prezesa Zarządu,
– Pana Tomasza Grzegorza Panasa – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
– Pani Anny Zarzyckiej - Rzepeckiej – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Zarządu Spółki VII wspólnej kadencji weszły w życie z dniem podjęcia.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołani: Prezes Zarządu Spółki Pan Wojciech Piotr Wardacki oraz Członkowie Zarządu – Pan Tomasz Grzegorz Panas i Pani Anna Zarzycka - Rzepecka złożyli oświadczenia, z których wynika że ich działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje, że żaden z nowo powołanych Członków Zarządu Spółki, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).
Załączniki
Plik Opis
CV - WOJCIECH WARDACKI.pdfCV - WOJCIECH WARDACKI.pdf CV - WOJCIECH WARDACKI
CV - TOMASZ PANAS.pdfCV - TOMASZ PANAS.pdf CV - TOMASZ PANAS
CV - ANNA ZARZYCKA-RZEPECKA.pdfCV - ANNA ZARZYCKA-RZEPECKA.pdf CV - ANNA ZARZYCKA - RZEPECKA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-07 Wojciech Piotr Wardacki Prezes Zarządu
2016-04-07 Anna Zarzycka - Rzepecka Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki