POLICE: Odwołanie Członka Zarządu

2020-04-27 11:30
publikacja
2020-04-27 11:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-27
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Odwołanie Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Członka Zarządu Spółki Pana Włodzimierza Zasadzkiego.

Pan Włodzimierz Zasadzki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki VIII wspólnej kadencji. Uchwała w sprawie odwołania Członka Zarządu weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-27 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2020-04-27 Tomasz Panas Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki