REKLAMA

POLICE: Aktualizacja informacji dotyczącej propozycji zmian do Umowy EPC

2021-11-10 11:01
publikacja
2021-11-10 11:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-10
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Aktualizacja informacji dotyczącej propozycji zmian do Umowy EPC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku informuje, że Zarząd spółki z grupy kapitałowej Emitenta - Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „Spółka Stowarzyszona”), po zakończeniu procesu oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych przez Hyundai Engineering Co., Ltd. (dalej: „Generalny Wykonawca”) propozycji zmian do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police z dnia 11 maja 2019 r. (dalej: „Umowa EPC”), podjął w dniu 10 listopada 2021 roku uchwałę o zatwierdzeniu instrukcji i strategii negocjacyjnej z Generalnym Wykonawcą, zgodnie z którą Spółka Stowarzyszona przystąpi do negocjacji zmian do Umowy EPC.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-10 Mariusz Grab Prezes Zarządu
2021-11-10 Stanisław Kostrubiec Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki