POLENERGIA: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polenergia S.A.

2019-04-17 13:45
publikacja
2019-04-17 13:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Orest_Nazaruk_CV_do_publikacji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Adrian_Dworzynski_CV.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)
Brian_Bode_CV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-17
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polenergia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polenergia S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki p. Oresta Nazaruka, p. Adriana Dworzyńskiego oraz p. Briana Bode.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia stwierdzające, że: (i) nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która to działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki; (ii) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz; (iii) nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: § 5 pkt. 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

Załączniki
Plik Opis
Orest_Nazaruk_CV_do_publikacji.pdfOrest_Nazaruk_CV_do_publikacji.pdf Orest Nazaruk CV
Adrian Dworzynski CV.PDFAdrian Dworzynski CV.PDF Adrian Dworzyński CV
Brian Bode CV.pdfBrian Bode CV.pdf Brian Bode CV

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-17 Michał Michalski Prezes Zarządu
2019-04-17 Iwona Sierżęga Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki