26,5000 zł
-2,93% -0,8000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Zawarcie umów znaczących dla projektu Farmy Wiatrowej Szymankowo

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-05
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
Zawarcie umów znaczących dla projektu Farmy Wiatrowej Szymankowo
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 5 listopada 2019 roku:

1. Emitent – jako sponsor, spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Farma Wiatrowa”) – jako kredytobiorca, oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstruction and Development), mBank S.A., ING Bank Śląski S.A. – jako kredytodawcy („Kredytodawcy”) zawarły Umowę kredytów („Umowa Kredytów”).

Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawcy udzielą Farmie Wiatrowej kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie do 107 000 000 zł na finansowanie budowy Farmy Wiatrowej oraz kredytu VAT w okresie budowy do wysokości 20 000 000 zł.

Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytu inwestycyjnego nie później niż do 10 czerwca 2037 roku, dla kredytu VAT nie później niż do 31 marca 2022 roku. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banków.

2. Farma Wiatrowa zawarła z Siemens Gamesa Renewable Energy Sp. z o.o. („SGRE”) i Siemens Gamesa Renewable Energy A/S umowę na dostawę, instalację i uruchomienie 11 turbin wiatrowych G132 HH 134 o mocy 3,465 MW każda (łącznie 38,115 MW) („TSA”). Dostawa i instalacja turbin oraz uruchomienie Farmy Wiatrowej przewidziane jest w okresie od sierpnia 2020 do marca roku 2021.

3. Ponadto, Farma Wiatrowa zawarła z SGRE umowę na serwis i dostępność turbin wiatrowych („SMA”) dla Farmy Wiatrowej. SMA dotyczy świadczenia usług serwisowych dla wspomnianych turbin wiatrowych przez okres 25 lat od dnia uruchomienia, w tym przeprowadzania planowych przeglądów, napraw, dostawy środków utrzymania i części zamiennych, zdalnego nadzoru oraz innych czynności powiązanych.

SGRE gwarantuje także odpowiedni poziom dostępności turbin w ramach umowy serwisowej i w przypadku niespełnienia tych wymagań zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Farmy Wiatrowej rekompensaty.

4. Farma Wiatrowa zawarła ze spółką Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. („PBDI”) umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Szymankowo o mocy 38,115 MW („BoP”). Umowa ma zostać wykonana w terminie do czerwca 2021 roku.

BoP dotyczy realizacji przez PBDI na rzecz Farmy Wiatrowej: kompleksowych robót branży budowlanej w zakresie budowy fundamentów i wzmocnień gruntu pod turbiny wiatrowe, przystosowania dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacji dróg istniejących, budowy dróg serwisowych, platform montażowych oraz kompleksowych robót montażowo – elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji GPO 30/110 kV wraz z siecią kablową SN, WN i światłowodową dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej.

Umowy uznane zostały za znaczące z uwagi na fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-05 Michał Michalski Prezes Zarządu
2019-11-05 Robert Nowak Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.