REKLAMA

POLENERGIA: ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

2023-02-28 17:28
publikacja
2023-02-28 17:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
_2_Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
_3_Polityka_Wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
_4_Proponowane_zmiany_statutu_Spolki_-_tabela_porownawcza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
_5_Ogolna_liczba_akcji_i_glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
_6.1_Pelnomocnictwo_os._fizyczna_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
_6.2_Pelnomocnictwo_os._prawna_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
_7_Formularz_glosowanie_przez_pelnomocnika_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
_8_Klauzula_RODO.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-28
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 r., o godzinie 12:00 w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).

W załączeniu:
1) ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;
3) Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. (tekst jednolity uwzględniający proponowane zmiany);
4) proponowane zmiany Statutu Spółki;
5) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
6) wzory pełnomocnictw;
7) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;
8) klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
_1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf_1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
_2_Projekty uchwał.pdf_2_Projekty uchwał.pdf projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem
_3_Polityka Wynagrodzeń.pdf_3_Polityka Wynagrodzeń.pdf Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.
_4_Proponowane zmiany statutu Spółki - tabela porównawcza.pdf_4_Proponowane zmiany statutu Spółki - tabela porównawcza.pdf proponowane zmiany Statutu Spółki
_5_Ogólna liczba akcji i głosów.pdf_5_Ogólna liczba akcji i głosów.pdf informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
_6.1_Pełnomocnictwo os. fizyczna NWZ.pdf_6.1_Pełnomocnictwo os. fizyczna NWZ.pdf wzór pełnomocnictwa (os. fizyczna)
_6.2_Pełnomocnictwo os. prawna NWZ.pdf_6.2_Pełnomocnictwo os. prawna NWZ.pdf wzór pełnomocnictwa (os. prawna)
_7_Formularz głosowanie przez pełnomocnika NWZ.pdf_7_Formularz głosowanie przez pełnomocnika NWZ.pdf formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
_8_Klauzula RODO.pdf_8_Klauzula RODO.pdf klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-28 Tomasz Kietliński Wiceprezes Zarządu
2023-02-28 Iwona Sierżęga Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki