REKLAMA

POLENERGIA: ZAWARCIE UMOWY ZMIENIAJĄCEJ I UJEDNOLICAJĄCEJ UMOWĘ KREDYTU DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ SZYMANKOWO

2020-07-29 20:02
publikacja
2020-07-29 20:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-29
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
ZAWARCIE UMOWY ZMIENIAJĄCEJ I UJEDNOLICAJĄCEJ UMOWĘ KREDYTU DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ SZYMANKOWO
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 5 listopada 2019 r., Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 lipca 2020 roku spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Farma Wiatrowa”) – jako kredytobiorca, oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstruction and Development), mBank S.A., ING Bank Śląski S.A. – jako kredytodawcy („Kredytodawcy”) zawarły umowę zmieniającą i ujednolicającą umowę kredytu z dnia 5 listopada 2019 r. („Umowa Kredytu”).

Na podstawie Umowy Kredytu, zmianie uległa między innymi dostępna kwota kredytu inwestycyjnego z kwoty 107 000 000 PLN do 171 000 000 PLN oraz kwota kredytu VAT z kwoty 20 000 000 PLN do 27 000 000 PLN.

Umowa Kredytu przewiduje spłatę kredytu inwestycyjnego nie później niż do 10 września 2036 roku, dla kredytu VAT nie później niż do 30 czerwca 2022 roku. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banków.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-29 Tomasz Kietliński Członek Zarządu
2020-07-29 Piotr Maciołek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki