REKLAMA

POLENERGIA: POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW – WYROK UZUPEŁNIAJĄCY SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

2020-09-08 18:33
publikacja
2020-09-08 18:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-08
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW – WYROK UZUPEŁNIAJĄCY SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 6/2020 z dnia 6 marca 2020 r. informuje, że Sąd Okręgowy w Gdańsku uzupełnił wyrok wstępny i częściowy z dnia 6 marca 2020 roku w ten sposób, iż dodał nowy punkt sentencji o treści: uznaje roszczenia Powoda w zakresie odszkodowania z tytułu niewykonania przez Pozwaną Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej Wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii – Farmie Wiatrowej w Miejscowości Modlikowice, zawartej pomiędzy Powodem oraz Pozwaną w dniu 23 grudnia 2009 roku za usprawiedliwione w zasadzie.

Wyrok jest nieprawomocny.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-08 Iwona Sierżęga Członek Zarządu
2020-09-08 Piotr Maciołek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki