1,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
PMPG Polskie Media SA (PGM)

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_Jednolity_PMPG_22.10.19.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 131 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-22
Skrócona nazwa emitenta
PMPG POLSKIE MEDIA
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 18 października 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał rejestracji zmian statutu Emitenta dokonanych przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałami podjętymi w dniu 27 czerwca 2019 roku. O podjęciu przez Walne Zgromadzenie Emitenta przedmiotowych uchwał, Emitent informował raportem bieżącym nr 71/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Zmianie uległy postanowienia § 33 ust. 1 i ust. 2 oraz § 34 statutu Emitenta - na podstawie uchwały nr 22 z dnia 27 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w przedmiocie zmiany Statutu Emitenta.

1) Dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 1 statutu Emitenta:
„Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż trzech Wiceprezesów.”
Po zmianie, § 33 ust. 1 statutu Emitenta brzmi następująco:
„Zarząd składa się z jednego do pięciu członków.”

2) Dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 2 statutu Emitenta:
„Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.”
Po zmianie, § 33 ust. 2 statutu Emitenta brzmi następująco:
„Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może powierzyć Członkowi Zarządu pełnienie funkcji Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.”

3) Dotychczasowe brzmienie § 34 statutu Emitenta:
„Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”
Po zmianie, § 34 statutu Emitenta brzmi następująco:
„W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jeden Członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Statut_Jednolity_PMPG_22.10.19.pdfStatut_Jednolity_PMPG_22.10.19.pdf Statut spółki PMPG Polskie Media S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-22 Piotr Piaszczyk Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.