REKLAMA

PMPG POLSKIE MEDIA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 19 sierpnia 2021 roku

2021-07-24 16:12
publikacja
2021-07-24 16:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_NWZ_PMPG_19.08.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_o_NWZ_PMPG_19.08.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 105 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-24
Skrócona nazwa emitenta
PMPG POLSKIE MEDIA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 19 sierpnia 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 sierpnia 2021 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter).

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie użytkowania wieczystego.
9. Zapoznanie się z informacją na temat nabycia akcji własnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z proponowaną zmianą Statutu Spółki.

Informacje dotyczące przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie/2021-08-19”.

Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie_NWZ_PMPG_19.08.2021.pdfOgłoszenie_NWZ_PMPG_19.08.2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PMPG Polskie Media S.A.
Załącznik_nr_1_do ogłoszenia_o_NWZ_PMPG_19.08.2021.pdfZałącznik_nr_1_do ogłoszenia_o_NWZ_PMPG_19.08.2021.pdf Proponowane zmiany statutu spółki PMPG Polskie Media S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-24 Katarzyna Gintrowska Prezes Zarządu
2021-07-24 Jolanta Kloc Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki