REKLAMA

PLAYWAY S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

2018-01-23 22:07
publikacja
2018-01-23 22:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-23
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z treścią § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd PLAYWAY S.A. (Spółka) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - 28 maja 2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 26 listopada 2018 r.

Raport półroczny:
Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r. – 24 września 2018 r.

Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za 2017 r. – 23 kwietnia 2018 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 23 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż:
1) zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe;
2) zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-23 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki