REKLAMA

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie

2021-04-22 17:24
publikacja
2021-04-22 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
Temat
Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2020, 15/2021 oraz 24/2021 Zarząd Platynowe Inwestycje S.E. (dalej jako: „Spółka”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. został złożony w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. wniosek o rejestrację w depozycie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela w liczbie 14.000.000 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r., uprawniających do objęcia 14.000.000 akcji serii H w terminie do dnia 29.10.2030 r.
Wniosek został złożony w związku z realizacją obowiązku dematerializacji warrantów subskrypcyjnych wynikającego z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798, ze zm.).

Zarząd Spółki wniósł o zarejestrowanie warrantów subskrypcyjnych objętych wnioskiem pod nowym kodem ISIN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Bartłomiej Bartula Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki