REKLAMA

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Rejestracja zmiany statutu ManyDev Studio SE

2021-07-13 17:03
publikacja
2021-07-13 17:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ManyDev_Studio_statut.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-13
Skrócona nazwa emitenta
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
Temat
Rejestracja zmiany statutu ManyDev Studio SE
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę Statutu Spółki, przyjętą uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmiany firmy Spółki.

Jednocześnie Spółka podaje do wiadomości treść zmienionego postanowienia statutu:

§ 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„§1 Firma Spółki brzmi: ManyDev Studio SE.”

Jednolity tekst statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
ManyDev_Studio_statut.pdfManyDev_Studio_statut.pdf Statut

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-13 Bartłomiej Bartula Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki