0,3600 zł
0,00% 0,0000 zł
Platynowe Inwestycje S.A. (PIW)

Nabycie aktywów znaczącej wartości

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2017
Data sporządzenia: 2017-03-07
Skrócona nazwa emitenta
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.
Temat
Nabycie aktywów znaczącej wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.03.2016r. Spółka objęła 1.596 (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć) obligacji imiennych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 5.000 zł(pięć tysięcy złotych) każda o łącznej wartości nominalnej 7.980.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych ) wyemitowanych przez spółkę RACZAM Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247).

Objęcie obligacji spółki RACZAM S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 5.000 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 7.980.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Nabyte przez Emitenta obligacje serii A zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu RACZAM Sp. z o.o. w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 07.03.2017r. Obligacje są oprocentowane w wysokości stawki WIBOR 3M powiększonej o 4% w skali roku, oprocentowanie będzie płatne w terminie wykupu obligacji.

Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 31.12.2018r. Cena wykupu obligacji przez RACZAM Sp. z o.o. została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 5.000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 7.980.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) która to kwota będzie powiększona o należne Emitentowi odsetki.

Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia obligacji RACZAM Sp. z o.o. są środki własne Spółki, natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 31.12.2018r.
Wartość ewidencyjna nabytych przez Spółkę obligacji w księgach rachunkowych Emitenta to 7.980.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Emitent informuje, również, że pomiędzy Emitentem a spółką RACZAM Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe, Emitent informuje natomiast, że RACZAM Sp. z o.o. jest akcjonariuszem większościowym Emitenta.
W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki RACZAM za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-07 Mateusz Kierzkowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.