17,00 zł
0,00% 0,00 zł
PLATIGE IMAGE SA (PLI)

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platige Image SA na żądanie akcjonariusza

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Projekty_uchwal_NWZA_zmiana.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-12
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platige Image SA na żądanie akcjonariusza
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że na podstawie art. 401 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z otrzymaniem żądania od akcjonariusza Emitenta do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 3 stycznia 2018 r. wprowadzony został nowy punkt w brzmieniu:
„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie 100.000 akcji na okaziciela serii E, należących do Marcina Kobyleckiego powstałych w wyniku zamiany posiadanych przez niego akcji imiennych na akcje na okaziciela, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., dematerializację tych akcji oraz zawarcie umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”
Na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych Emitent ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmieniony na żądanie akcjonariusza:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Wybór komisji skrutacyjnej;
5.Przyjęcie porządku obrad;
6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zwiększenie obciążenia hipotecznego na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego Spółce oraz na własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość;
7.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji Marcina Kobyleckiego z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela i związanej z tym zmiany statutu;
8.Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wprowadzenie 100.000 akcji na okaziciela serii E, należących do Marcina Kobyleckiego powstałych w wyniku zamiany posiadanych przez niego akcji imiennych na akcje na okaziciela, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., dematerializację tych akcji oraz zawarcie umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu w zakresie dotyczącym zasad funkcjonowania i kompetencji rady nadzorczej;
10.Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej;
11.Zamknięcie obrad.

Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o złożony przez akcjonariusza Emitenta Pana Jarosława Sawko na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wniosek wraz z projektem uchwały w przedmiotowej sprawie.

Zaktualizowana treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.inwestor.platige.com, zakładka walne zgromadzenie.

Załączniki
Plik Opis
Projekty_uchwał_NWZA_zmiana.pdfProjekty_uchwał_NWZA_zmiana.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-12 Janusz Włodarski Wiceprezes Zarządu Janusz Włodarski
2017-12-12 Magdalena Machalica Członek Zarządu Magdalena Machalica
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl