19,4000 zł
1,04% 0,2000 zł
PLATIGE IMAGE SA (PLI)

Zawarcie umowy ze Smilegate Entertainment Inc. na wykonanie utworu audiowizualnego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-05
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Zawarcie umowy ze Smilegate Entertainment Inc. na wykonanie utworu audiowizualnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 marca 2020 r. spółka Platige sp. z o.o. sp.k. (w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów; dalej jako „Wykonawca”) otrzymała podpisaną przez drugą stronę tj. Smilegate Entertainment Inc. z siedzibą w Republice Korei („Zleceniodawca”) kolejną umowę na wykonanie prac produkcyjnych i dostarczenie utworu audiowizualnego („Umowa”). O wcześniejszych umowach ze Smilegate Entertainment Inc. Emitent informował w raportach bieżących i okresowych, przy czym ostatnio w raporcie bieżącym nr 17/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

Termin realizacji przedmiotu obecnej Umowy przypada na lipiec 2020 r. Z tytułu realizacji prac objętych Umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie do 7% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2018, przy czym wynagrodzenie w wysokości 4% wymienionych przychodów zostało zagwarantowane w Umowie, a wysokość pozostałego wynagrodzenia będzie podlegała uzgodnieniom i zostanie określone w drodze pisemnej zmiany Umowy, przy czym łączne wynagrodzenie nie przekroczy wskazanej wyżej wartości 7% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2018.

Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę z dowolnego powodu, z zastrzeżeniem zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prace wykonane do chwili rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zleceniodawcę z powodu jej naruszenia przez Wykonawcę i nieusunięcia tego naruszenia, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zleceniodawcy 1,5-krotności wynagrodzenia otrzymanego do chwili rozwiązania Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-05 Karol Żbikowski Prezes Zarządu Karol Żbikowski
2020-03-05 Artur Małek Członek Zarządu Artur Małek
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.