REKLAMA
WAŻNE

PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie utworów audiowizualnych

2020-02-05 23:57
publikacja
2020-02-05 23:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-05
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Zawarcie umowy na wykonanie utworów audiowizualnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Platige Image S.A. („Emitent", „Wykonawca”) informuje, że w dniu 5 lutego 2020 r. powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. Electronic Arts Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Zleceniodawca") umowy na wykonanie przez Spółkę utworów audiowizualnych („Umowa").
Termin realizacji przedmiotu Umowy przypada na sierpień 2020 r. Z tytułu realizacji prac objętych Umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto rzędu 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2018.
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym momencie bez podania przyczyny. W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę bez podania przyczyny Emitent jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za wszystkie zamówione i wykonane prace do chwili rozwiązania umowy zaakceptowane przez Zleceniodawcę oraz dodatkowego wynagrodzenia.
Jest to kolejne zlecenie realizowane przez Emitenta na rzecz Electronic Arts Inc., jednego z wiodących producentów gier komputerowych na świecie (o pierwszym zleceniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2019).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-05 Karol Żbikowski Prezes Zarządu Karol Żbikowski
2020-02-05 Artur Małek Członek Zarządu Artur Małek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki