PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej wyprodukowania i dostarczenia utworu audiowizualnego

2019-04-26 19:57
publikacja
2019-04-26 19:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-26
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Zawarcie umowy dotyczącej wyprodukowania i dostarczenia utworu audiowizualnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 26 kwietnia 2019 r. umowy pomiędzy Platige sp. z o.o. sp.k. (w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów), dalej „Wykonawca”, a koreańską spółką Smilegate Entertainment Inc. („Zleceniodawca”), której przedmiotem jest wyprodukowanie i dostarczenie utworu audiowizualnego. Termin realizacji umowy przypada na koniec maja 2019 roku. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy jest rzędu 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2018. Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę w każdym momencie, z zastrzeżeniem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prace wykonane do chwili rozwiązania umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-26 Karol Żbikowski Prezes Zarządu Karol Żbikowski
2019-04-26 Maciej Gamrot Członek Zarządu Maciej Gamrot
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki