REKLAMA

PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie utworu audiowizualnego

2020-11-14 12:08
publikacja
2020-11-14 12:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-14
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie utworu audiowizualnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Platige Image S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 14 listopada 2020 r. spółka Platige sp. z o.o. sp.k. (w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów; dalej jako "Wykonawca") powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę, tj. Activision Publishing, Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA („Zamawiający”) aneksu („Aneks”) do umowy na wykonanie utworu audiowizualnego ("Umowa"), przewidującego wykonanie dodatkowego utworu audiowizualnego.
W wyniku zawarcia aneksu wartość wynagrodzenia netto, które Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji prac objętych Umową wzrosła do poziomu ponad 6% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2019. Termin realizacji utworu audiowizualnego objętego Aneksem przypada na styczeń 2021 r.
Zamawiający ma prawo zrezygnować z zamówień realizowanych na podstawie Umowy w każdym momencie bez podania przyczyny, przy czym w takim przypadku zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wszystkie prace wykonane do chwili rozwiązania Umowy zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-14 Karol Żbikowski Prezes Zarządu Karol Żbikowski
2020-11-14 Artur Małek Członek Zarządu Artur Małek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki