PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie zlecenia w ramach umowy ramowej zawartej z Ubisoft Singapore Ltd

2020-07-28 11:00
publikacja
2020-07-28 11:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-28
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Otrzymanie zlecenia w ramach umowy ramowej zawartej z Ubisoft Singapore Ltd
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 28 lipca 2020 r. powziął informację o podpisaniu kolejnego aneksu (zlecenia) w ramach umowy ramowej zawartej z Ubisoft Singapore Ltd („Ubisoft Singapur”) dotyczącej wykonywania przez Emitenta usług kreatywnych i/lub dostarczania produktów zgodnie ze zleceniami Ubisoft Singapur (tzw. „Creative Services Agreement”), zawartej w styczniu 2017 roku.
Przedmiotem aneksu jest stworzenie i dostarczenie pięciu utworów audiowizualnych. Wynagrodzenie netto z tytułu realizacji aneksu jest rzędu 6% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2019. Termin wykonania prac objętych aneksem przypada na maj 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-28 Karol Żbikowski Prezes Zarządu Karol Żbikowski
2020-07-28 Artur Małek Członek Zarządu Artur Małek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki