REKLAMA

PLASTBOX: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

2019-10-16 17:18
publikacja
2019-10-16 17:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-16
Skrócona nazwa emitenta
PLASTBOX
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski zawiadomienie następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r, poz. 623 z późn. zm.) [„Ustawa”], zawiadamiam, iż w wyniku zawarcia przeze mnie w dniu 15 października 2019 roku transakcji nabycia 19 021 sztuk akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”), w ramach sesyjnych transakcji nabycia akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., doszło do zmiany dotychczas posiadanego przeze mnie udziału w ten sposób, iż nastąpiło przekroczenie przeze mnie progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki („Zmiana stanu posiadania”).

Przed Zmianą Stanu Posiadania posiadałem 4 179 555 akcji Spółki, stanowiących 9,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 179 555 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania, posiadam 4 198 576 akcji Spółki, stanowiących 10,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 198 576 głosów z akcji Spółki.

Informuję jednocześnie, iż nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c Ustawy, a także nie posiadam instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-16 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki