PLASMA SYSTEM S.A.: Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza oraz zawarcie aneksów do pożyczek zaciągniętych w roku 2018

2019-06-28 22:58
publikacja
2019-06-28 22:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-28
Skrócona nazwa emitenta
PLASMA SYSTEM S.A.
Temat
Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza oraz zawarcie aneksów do pożyczek zaciągniętych w roku 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PLASMA SYSTEM S.A. [dalej "Emitent", "Spółka"] informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 r. wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa pożyczki z PLASMA MBO sp. z o.o. - akcjonariuszem Emitenta posiadającym 83,49% udział w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz 83,49% udział w kapitale zakładowym Spółki.
Kwota pożyczki zaciągniętej przez Emitenta wynosi 30.000,00 PLN. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 4,5% w skali roku. Termin spłaty pożyczki to 18.12.2019 r.
Do Spółki wpłynęły również podpisane aneksy do dwóch umów pożyczek zawartych w 2018 roku: aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 6 czerwca 2018 r, wydłużający termin jej spłaty do dnia 5 grudnia 2019 r. oraz aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 21 czerwca 2018 r. wydłużający termin jej spłaty do dnia 20 grudnia 2019 r., o których Spółka informowała odpowiednio w raportach ESPI nr 13/2018 i 14/2018.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z zawarciem przedmiotowej umowy pożyczki, suma zobowiązań Spółki wobec PLASMA MBO sp. z o.o. z tytułu umów pożyczek wynosi 580.000,00 PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-28 Bernard Ekiert Prezes Zarządu
2019-06-28 Magdalena Bliźnicka Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki