0,6000 zł
-13,04% -0,0900 zł
Plasma SYSTEM SA (PSM)

Korekta raportu rocznego za 2018 rok

Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („Spółka”) przekazuje w załączeniu korekty omyłek pisarskich stwierdzonych w Sprawozdaniu finansowym za rok 2018 opublikowanym w dniu 17.06.2019r. raportem okresowym nr 7/2019 - Raport roczny za rok 2018 („Raport”) w zakresie:

- Noty nr 21 „Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)”.

Było:

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- Zwiększenia: 277.871,00
- Wartość na koniec okresu: 818.224,00
Razem:
- Zwiększenia: 532.140,23
- Wartość na koniec okresu: 3.177.043,24

Winno być:

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- Zwiększenia: 246.508,00
- Wartość na koniec okresu: 786.861,00
Razem:
- Zwiększenia: 500.777,23
- Wartość na koniec okresu: 3.145.680,24

- Noty nr 52 „Informacje i objaśnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych”.

Było:

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej: 338.144,70
- zysk (strata) z sprzedaży/likwidacji majątku trwałego: 338.144,70
8. – bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych: 709.243,68
II.1 Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: 86.162,00
- bilansowa zmiana stanu uwzględniająca amortyzację: 81.925,26
- korekta o wpływy z odsetek uzyskanych od udzielonych pożyczek: 4.236,74

Winno być:

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej: -154.223,88
- zysk (strata) z sprzedaży/likwidacji majątku trwałego: -154.223,88
8. – bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych: -
II.1 Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: 265.846,08
- bilansowa zmiana stanu uwzględniająca amortyzację: -
- korekta o wpływy z odsetek uzyskanych od udzielonych pożyczek: -

W pozostałym zakresie Raport nie ulega zmianie. Powyższe korekty nie mają wpływu na wyniki finansowe zawarte w raporcie rocznym za rok 2018.

W załączniku Spółka przedstawia prawidłową treść noty nr 21, która znajduje się na stronie 25 oraz noty nr 52, która znajduje się na stronie 41 sprawozdania finansowego za rok 2018.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20190618_195732_0000120959_0000114333.pdf
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.