REKLAMA

PKP Cargo spodziewa się wzrostu przychodów grupy w '21 dzięki zwyżce przewozów węgla

2021-02-18 10:10
publikacja
2021-02-18 10:10
PKP

PKP Cargo przewiduje w 2021 roku wzrost przychodów grupy rdr dzięki m.in. zwyżce przewozów węgla wynikającej ze zwiększenia zapotrzebowania na energię - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Czesław Warsewicz. Dodał, że PKP Cargo pracuje nad aktualizacją strategii na lata 2019-2023.

"Obecnie mamy szczyt zimy i perturbacje w przewozach międzynarodowych. W ubiegłym tygodniu koleje niemieckie, austriackie i holenderskie praktycznie zawiesiły ruch kolejowy z uwagi na duże opady śniegu. Styczeń pod kątem przewozowym nie powinien być gorszy niż rok temu, ale trzeba pamiętać, że styczeń-luty 2020 roku to nie był jeszcze okres Covidowy. Z drugiej strony, w związku z niższymi temperaturami zapotrzebowanie na energię elektryczną powinno być większe rdr, a tym samym rynek spodziewa się wzrostu przewozów węgla" - powiedział prezes.

"W 2020 rok zużycie węgla spadło o 12 proc. w związku z lockdownem. W tym roku spodziewamy się wzrostu zapotrzebowania na energię, a to powinno przełożyć się na wzrost przewozów węgla i przychodów grupy PKP Cargo" - dodał.

Warsewicz zauważył, że w dłuższej perspektywie występuje tendencja wykorzystania bardziej efektywnych źródeł energii, jak gaz i zielona energia, więc patrząc z perspektywy dekady - zapotrzebowanie na węgiel będzie systematycznie spadać. Dlatego PKP Cargo zależy na dalszym wzroście i rozwoju przewozów intermodalnych.

"Widzimy ciągle dużą dynamikę wzrostu przewozów intermodalnych, co prawda część gospodarek Europy jest obecnie w większym lub mniejszym stopniu zamykanych, ale całe szczęście nie sektory produkcyjne, więc zakładamy, że druga połowa roku będzie lepsza pod względem koniunktury w Europie. Mam nadzieję, że przewozy intermodalne w Polsce wzrosną przynajmniej o ok. 10 proc. w tym roku" - powiedział.

Prezes spodziewa się w bieżącym roku zakończenia dużej inwestycji PKP PLK w porcie gdańskim, co w znaczny sposób poprawi przepustowość portu, a tym samym wpłynie na większe przewozy z i do portu, który jest głównym generatorem ruchu przede wszystkim intermodalnego.

Po trzech kwartałach 2020 roku przychody grupy z działalności operacyjnej spadły do 3,126 mld zł z 3,672 mld zł. PKP Cargo poniosło 176,3 mln zł straty netto wobec 98,7 mln zł zysku przed rokiem. Strata operacyjna wyniosła 145,4 mln zł wobec 182,8 mln zł zysku operacyjnego rok wcześniej. EBITDA zmniejszyła się do 433,6 mln zł z 713,1 mln zł. Spółka poda wyniki za cały 2020 rok 31 marca.

Znane są już jednak wyniki przewozowe grupy w ubiegłym roku. PKP Cargo w 2020 roku przewiozło 84,6 mln ton towarów, co oznacza spadek rdr o 14,1 proc. Praca przewozowa wykonana w tym czasie wyniosła 21,4 mld tkm, o 13,4 proc. mniej rdr. Przewozy intermodalne wzrosły o ok. 10 proc.

PKP Cargo prowadzi obecnie prace nad rewizją strategii grupy na lata 2019-2023.

"Strategia na lata 2019-2023 była tworzona w zupełnie innym otoczeniu rynkowym. Trudno było przewidzieć wydarzenia, które miały miejsce zwłaszcza w 2020 roku, a mające tak brzemienny w skutkach wpływ na gospodarkę nie tylko polską, ale i europejską czy światową. Analizujemy nasze założenia i inicjatywy strategiczne, ale te główne są jak najbardziej aktualne - chcemy być nie tylko przewoźnikiem, ale przede wszystkim operatorem logistycznym, stąd nacisk na rozwój przewozów intermodalnych" - powiedział prezes.

"Czas dojścia do pewnych celów może zostać zmodyfikowany poprzez urealnienie związane z koniunkturą gospodarczą. Natomiast cele strategiczne długookresowe nie zmieniają się, czyli stopniowe przechodzenie PKP Cargo z przewoźnika kolejowego dla przemysłu ciężkiego w operatora logistycznego" - dodał.

Strategia grupy PKP Cargo na lata 2019-2023 zakłada osiągnięcie pozycji nr 1 w obszarze "Trójmorza" i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023 roku i wzmacnianie pozycji w latach 2023-2038 oraz 65-proc. udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2023 roku mierzony pracą przewozową.

PKP Cargo chce także zwiększać zaangażowanie w przewozach intermodalnych i z przewoźnika stać się operatorem logistycznym, który świadczy usługę "od drzwi do drzwi".

Według strategii na lata 2019-2023 grupa PKP Cargo zakłada, że od 2019 roku coroczny zysk netto będzie na poziomie minimum 5 proc. przychodów, a od 2023 roku - minimum 8 proc. przychodów.

PKP Cargo prowadzi rozmowy na temat przejęcia fabryki w Gniewczynie, gdzie z partnerem ma uruchomić montaż, a potem produkcję wagonów.

"Jeśli chodzi o przejecie majątku dawnej Fabryki Wagonów Gniewczyna, to jesteśmy na ostatniej fazie analizy środowiskowej, czyli badania m.in. skali ewentualnej degradacji ziemi w związku z realizowaną tu kiedyś produkcją, którą zakończymy w marcu bieżącego roku. Jeśli analiza środowiskowa będzie pozytywna, to będziemy gotowi po uzyskaniu zgód korporacyjnych do ostatecznego podpisania umowy" - powiedział prezes.

Do końca kwietnia jest ważny list intencyjny z Forespo Poland w sprawie dzierżawy i zakupu nieruchomości, maszyn i innych przedmiotów będących własnością Forespo, w tym części składników majątku przejętych od Fabryki Wagonów Gniewczyna.

Ewa Pogodzińska (PAP Biznes)

epo/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki