REKLAMA

PKP CARGO S.A.: Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

2022-01-13 19:19
publikacja
2022-01-13 19:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorys_pan_Marek_Olkiewicz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-13
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", „PKP CARGO”) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 stycznia 2022 r. w skład Zarządu PKP CARGO z dniem 3 lutego 2022 r. powołany został Pan Marek Olkiewicz. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła mu funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Członka Zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Olkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie Zarząd PKP CARGO informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 stycznia 2022 r. podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować Pana Władysława Szczepkowskiego, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO, do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku dokonanych zmian:
a/ aktualnie w skład Zarządu PKP CARGO S.A. wchodzą:
1) Pan Władysław Szczepkowski – p.o. Prezesa Zarządu,
2) Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników,

b/ od dnia 3 lutego 2022 roku skład Zarządu PKP CARGO S.A. będzie przedstawiał się następująco:
1) Pan Władysław Szczepkowski – p.o. Prezesa Zarządu,
2) Pan Marek Olkiewicz – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,
3) Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła również uchwałę w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A., Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. i Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. bez rozstrzygnięcia i wszczęcia nowego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A., Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. i Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.


Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Plik Opis
Życiorys_pan Marek Olkiewicz.pdfŻyciorys_pan Marek Olkiewicz.pdf Życiorys Pan Marek Olkiewicz

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-13 Zenon Kozendra Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników
2022-01-13 Karol Sikora Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki