46,8000 zł
1,30% 0,6000 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-26
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", „PKP CARGO”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 26 marca 2018 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO z dniem 27 marca 2018 r. Pana Czesława Warsewicza, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Leszka Borowca powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych.

Decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podjęła w dniu 05 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr 1712/VI/2017.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Zarządu zostaną przedstawione odrębnym raportem bieżącym.

W wyniku dokonanych zmian, skład Zarządu przedstawia się następująco:

1) Pan Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu
2) Pan Leszek Borowiec – Członek Zarządu ds. Finansowych
3) Pan Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych
4) Pan Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych
5) Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników

Jednocześnie, w związku z wyborem Pana Czesława Warsewicza na Prezesa Zarządu PKP CARGO, złożył on w dniu 26 marca 2018r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z chwilą doręczenia.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-26 Grzegorz Fingas Członek Zarządu ds. Handlowych
2018-03-26 Witold Bawor Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.