39,85 zł
-1,85% -0,75 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-26
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", „PKP CARGO”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 26 października 2017 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO z dniem 26 października 2017 r. Pana Witolda Bawora, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

Decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podjęła w dniu 11 września 2017 roku Uchwałą Nr 1692/VI/2017.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Zarządu zostaną przedstawione odrębnym raportem bieżącym.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować Pana Krzysztofa Mamińskiego, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO, do czasowego tj. do dnia 26 stycznia 2018 r. wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO.
Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej Pana Krzysztofa Mamińskiego wraz z oświadczeniem Spółka opublikowała raportem bieżącym Nr 3/2017 z dnia 07 marca 2017 r.

W wyniku dokonanych zmian, skład Zarządu przedstawia się następująco:

1) Pan Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu
2) Pan Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych
3) Pan Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych
4) Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-26 Grzegorz Fingas Członek Zarządu ds Handlowych
2017-10-26 Zenon Kozendra Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl