REKLAMA

PKP CARGO S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniającego kryteria niezależności

2022-06-29 09:56
publikacja
2022-06-29 09:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_1___CV_Kandydata_do_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniającego kryteria niezależności
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PKP CARGO S.A. ("Spółka") informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Spółki - Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA - zgłoszenie kandydatury Pani Izabeli Wojtyczka na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniającego kryteria niezależności.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku, przewidującego w swoim porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. VIII kadencji członków spełniających kryteria niezależności.

Wraz z kandydaturą Spółka otrzymała życiorys zawodowy Pani Izabeli Wojtyczka, zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz oświadczenie o niezależności kandydata. Spółka publikuje w załączeniu do niniejszego raportu życiorys zawodowy Pani Izabeli Wojtyczka.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik 1 _ CV Kandydata do Rady Nadzorczej.pdfZałącznik 1 _ CV Kandydata do Rady Nadzorczej.pdf Załącznik_CV Kandydata

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-29 Jacek Rutkowski Członek Zarządu ds. Handlowych
2022-06-29 Zenon Kozendra Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki