REKLAMA

PKP CARGO S.A.: Zawarcie z Forespo Poland S.A. Umowy Przenoszącej Własność Nieruchomości i Ruchomości oraz Prawa Użytkowania Wieczystego Nieruchomości

2021-10-13 13:22
publikacja
2021-10-13 13:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-13
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Zawarcie z Forespo Poland S.A. Umowy Przenoszącej Własność Nieruchomości i Ruchomości oraz Prawa Użytkowania Wieczystego Nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r., Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym z Forespo Poland S.A. („Forespo”) Umowy Przenoszącej Własność Nieruchomości i Ruchomości oraz Prawa Użytkowania Wieczystego Nieruchomości („Umowa”).

W związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Warunkowej Umowy Sprzedaży oraz Warunkowej Przedwstępnej Umowy Sprzedaży z dnia 16 czerwca 2021 r., PKP CARGO nabyła od Forespo prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności siedmiu Nieruchomości objętych transakcją, położonych w miejscowości Gniewczyna Łańcucka. Wraz z prawem własności oraz prawem użytkowania wieczystego Nieruchomości Spółka nabyła budynki oraz budowle posadowione na Nieruchomościach, a także pozostałą infrastrukturę znajdującą się na Nieruchomościach. Umowa obejmuje również nabycie przez PKP CARGO Ruchomości.

Łączna ostateczna cena sprzedaży nieruchomości i ruchomości objętych Umową wynosi 7 380 000,00 EUR brutto.


Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-13 Czesław Warsewicz Prezes Zarządu
2021-10-13 Witold Bawor Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki