REKLAMA

PKP CARGO S.A.: Uchwały podjęte oraz niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku

2022-06-29 18:14
publikacja
2022-06-29 18:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_Nr1_Tresci_Uchwal_podjete_na_ZWZ_29.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_2_Tresc_uchwal_zgloszonej_a_niepodjetej_przez_ZWZ_w_dniu_29.06....pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_Nr_3_Do_uchwaly_Nr_23_ZWZ_(002).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_Nr4__Do_Uchwaly_Nr_27_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-29
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Uchwały podjęte oraz niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r. wraz z wynikami głosowań.

Ponadto Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie, która nie została podjęta przez ZWZ.

Podczas obrad ZWZ przedstawiciel akcjonariusza – Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił sprzeciw do protokołu w odniesieniu do Uchwały Nr 28/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.
Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6) – 9) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. 2018 r., poz. 757).

Załączniki
Plik Opis
Zalacznik Nr1_Tresci Uchwal podjete na ZWZ_29.06.2022.pdfZalacznik Nr1_Tresci Uchwal podjete na ZWZ_29.06.2022.pdf Treści uchwał podjętych na ZWZ
Zalacznik 2_Tresc uchwal zgloszonej a niepodjetej przez ZWZ w dniu 29.06....pdfZalacznik 2_Tresc uchwal zgloszonej a niepodjetej przez ZWZ w dniu 29.06....pdf Treść uchwały ngłoszonej a niepodjętej
Załącznik Nr 3_Do uchwały Nr 23 ZWZ (002).pdfZałącznik Nr 3_Do uchwały Nr 23 ZWZ (002).pdf Załączniek do Uchwały nr 23 ZWZ
Zalacznik Nr4_ Do Uchwaly Nr 27 ZWZ.pdfZalacznik Nr4_ Do Uchwaly Nr 27 ZWZ.pdf Załącznik do Uchwały nr 27 ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-29 Jacek Rutkowski Członek Zarządu ds. Handlowych
2022-06-29 Marrek Olkiewicz Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki