REKLAMA

PKP CARGO S.A.: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I półrocze 2021 r.

2021-08-06 18:12
publikacja
2021-08-06 18:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-06
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I półrocze 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Jednostka dominująca”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2021 r.:

- Przychody z tytułu umów z klientami: 2 046,0 mln zł;
- EBITDA: 226,8 mln zł;
- EBIT: -128,3 mln zł;
- wynik netto: -130,0 mln zł;
- masa towarowa: 48,6 mln ton.

Kluczowymi wskaźnikami wypełnienia umów kredytowych zawartych przez Grupę są: wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA oraz wskaźnik ogólnego zadłużenia.
Zgodnie z zapisami większości umów zawartych przez Grupę weryfikacja wypełnienia warunków umów kredytowych następuje na koniec każdego roku obrotowego. W przypadku trzech umów weryfikacja wyżej wymienionych wskaźników następuje również w okresach półrocznych.
Przed dniem bilansowym tj. 30 czerwca 2021 r. Jednostka dominująca uzyskała od kredytodawcy zwolnienie z obowiązku spełnienia wymogu dotyczącego utrzymania wskaźników zadłużenia netto/EBITDA wyliczanych w oparciu o jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe na poziomie nieprzekraczającym 3,0. Zwolnienie to zostało uwarunkowane utrzymaniem wskaźnika dług netto/EBITDA na bazie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKP CARGO na 30 czerwca 2021 r. na poziomie nie wyższym niż 3,5. Powyższy warunek został spełniony na dzień 30 czerwca 2021 r. i tym samym nie istniała konieczność przeklasyfikowania zobowiązań z tytułu kredytów z części długoterminowej do krótkoterminowej.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu, Spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie półrocznym, który zostanie opublikowany w dniu 20 sierpnia 2021 r.Podstawa prawna: art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-06 Leszek Borowiec Członek Zarządu ds. Finansowych
2021-08-06 Piotr Wasaty Członek Zarządu ds. Handlowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki