REKLAMA

PKP CARGO S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

2022-06-29 10:44
publikacja
2022-06-29 10:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Kandydatow_do_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 czerwca 2022 r. od Polskich Kolei Państwowych S.A. („PKP S.A.”) – akcjonariusza Spółki, pisma złożonego w związku z § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, o powołaniu do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji następujących osób:

1) Pana Władysława Szczepkowskiego,
2) Pana Pawła Sosnowskiego,
3) Pana Andrzeja Leszczyńskiego,
4) Pana Marka Ryszkę.

Powołanie ww. osób do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji skuteczne jest z dniem 29 czerwca 2022 roku tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Jednocześnie PKP S.A. poinformowało, iż na podstawie § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki powołanie pozostałych przedstawicieli PKP S.A. do składu Rady Nadzorczej Spółki zostanie dokonane w terminie późniejszym.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
CV_Kandydatów do RN.pdfCV_Kandydatów do RN.pdf Załącznik - CV Kandydatów do RN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-29 Jacek Rutkowski Członek Zarządu ds. Handlowych
2022-06-29 Zenon Kozendra Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki