REKLAMA

PKP CARGO S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

2022-07-28 13:47
publikacja
2022-07-28 13:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Notka_biograficzna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-28
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 lipca 2022 r. od Polskich Kolei Państwowych S.A. („PKP S.A.”) – akcjonariusza Spółki, pisma złożonego na podstawie z
§ 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, o powołaniu do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Grzegorza Dostatniego.

Powołanie Pana Grzegorza Dostatniego do składu Rady Nadzorczej na podstawie statutowego uprawnienia PKP S.A. wypełnia przepis § 19 ust. 2 Statutu Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem ww. członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. VIII kadencji działa w składzie:
1. Pan Władysław Szczepkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
2. Pan Andrzej Leszczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
3. Pan Henryk Grymel - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
4. Pan Tomasz Andrzej Pietrek - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
5. Pan Marek Ryszka - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
6. Pan Paweł Sosnowski - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
7. Pan Jarosław Stawiarski - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
8. Pan Jarosław Ślepaczuk - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
9. Pan Michał Wnorowski - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
10. Pani Izabela Wojtyczka - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
11. Pan Grzegorz Dostatni- Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.


Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Notka biograficzna.pdfNotka biograficzna.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-28 Jacek Rutkowski Członek Zarządu ds. Handlowych
2022-07-28 Zenon Kozendra Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki