REKLAMA

PKP CARGO S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

2022-07-07 16:51
publikacja
2022-07-07 16:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_Notka_biograficzna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-07
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2022, informuje o otrzymaniu w dniu 7 lipca 2022 r. od Polskich Kolei Państwowych S.A. – akcjonariusza Spółki, pisma złożonego w związku
z § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, o powołaniu z dniem 7 lipca 2022 roku Pana Jarosława Piotra Stawiarskiego do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Piotr Stawiarski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Załącznik_Notka biograficzna.pdfZałącznik_Notka biograficzna.pdf Załącznik_Notka biograficzna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-07 Zenon Kozendra Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników
2022-07-07 Alicja Chyła Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki