REKLAMA

PKP CARGO S.A.: Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO S.A.

2021-08-27 18:40
publikacja
2021-08-27 18:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-27
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o zawarciu w dniu 27 sierpnia 2021 r. porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO S.A. („Porozumienie”), („Strony”).

Na mocy Porozumienia, Strony ustaliły, że:
1. uprawnionym pracownikom wypłacona zostanie jednorazowa nagroda w wysokości 500 zł brutto;
2. kwota gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza zwiększona zostanie o 800 zł.

Spółka oszacowała, że łączny koszt nagrody i zwiększenia gratyfikacji wyniesie około 23,9 mln zł, z czego koszt 21,4 mln zł ujęty zostanie w wynikach za III kwartał 2021 r., koszt 2,5 mln zł ujęty zostanie w wynikach za IV kwartał 2021 r.

Realizacja powyższych ustaleń będzie oznaczać wykonanie przez Spółkę postanowień zawartych w Pakcie Gwarancji Pracowniczych z 2 września 2013 r.

W styczniu 2022 r. Strony podejmą rozmowy dot. wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia 2022 r. z uwzględnieniem wyników finansowych za rok 2021 oraz bieżącej sytuacji Spółki.

Jednocześnie Strony rekomendują wypłacenie gratyfikacji w spółkach Grupy PKP CARGO na zasadach analogicznych jak w Porozumieniu, o ile będzie to uzasadnione sytuacją ekonomiczną spółek z Grupy PKP CARGO.


Podstawa prawna szczegółowa:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-27 Czesław Warsewicz Prezes Zarządu
2021-08-27 Leszek Borowiec Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki