REKLAMA

PKP CARGO S.A.: Podpisanie listu intencyjnego

2022-09-14 14:13
publikacja
2022-09-14 14:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-14
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”; „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) oraz Polskim Taborem Szynowym Sp. z o.o. („PTS ”) (dalej: „Strony”) listu intencyjnego dotyczącego współpracy w obszarze taboru kolejowego („List”).

Dostrzegając duży potencjał i możliwość uzyskania efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych działań intencją Stron Listu jest współpraca w projektach związanych z szeroko rozumianym towarowym transportem kolejowym.
Strony Listu deklarują podjęcie wszelkich działań związanych z identyfikacją możliwości i obszarów przyszłej współpracy z wykorzystaniem swoich zasobów. Strony w ramach opracowywanego modelu współpracy będą brały pod uwagę:

(I)konsolidację w Grupie ARP potencjału taborowego, poprzez sfinansowanie przez ARP nabycia od PKP CARGO S.A. przez PTS składników majątku, w tym nieruchomości i ruchomości, zlokalizowanych na terenie byłej fabryki
w Gniewczynie Łańcuckiej oraz odtworzenie jej potencjału w zakresie naprawy i produkcji taboru kolejowego
(II)współpracę Spółki ze spółkami Grupy ARP w zakresie zlecania usług utrzymania posiadanego przez nią taboru, a także nabywania nowego taboru kolejowego.

Dodatkowo w ocenie Stron ww. działania będą wpisywać się w realizację celu klimatycznego oraz wychodzić naprzeciw założeniom tzw. „Zielonego Ładu” i zwiększeniu udziału transportu kolejowego w łańcuchach dostaw.

List intencyjny wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Strony i pozostaje w mocy przez okres 6 miesięcy lub do dnia podpisania ewentualnej umowy, bądź też porozumienia o rozwiązaniu Listu.

Niniejszy List intencyjny ma na celu wyrażenie zainteresowania Stron podjęciem współpracy, stanowiąc punkt wyjścia do dalszych prac oraz negocjacji. Z związku z powyższym nie stanowi on prawnie wiążącej umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-14 Zenon Kozendra Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników
2022-09-14 Jacek Rutkowski Członek Zarządu ds. Handlowych
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki