REKLAMA

PKP CARGO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

2022-06-03 10:36
publikacja
2022-06-03 10:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1.Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2.Projekty_Uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3.Uzasadnienie_do_projektow_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4.Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5.Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_jako_organu_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6.Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-03
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z treścią projektów uchwał z dokumentacją. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 29 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. uchwałą Nr 75/VII/2022 z dnia 23 maja 2022 roku pozytywnie zaopiniowała porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf 1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2.Projekty Uchwał.pdf2.Projekty Uchwał.pdf 2_Projekty uchwał
3.Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf3.Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf 3_Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ
4.Formularz do wykonywania prawa głosu_2022.pdf4.Formularz do wykonywania prawa głosu_2022.pdf 4_ Formularz do wykonywania prawa głosu
5.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.pdf5.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.pdf 5_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki
6.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf6.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf 6_Sprawozdanie o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-03 Dariusz Seliga Prezes Zarządu
2022-06-03 Jacek Rutkowski Członek Zarządu ds. Handlowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki