REKLAMA

PKP CARGO S.A.: Odwołanie Członków Zarządu PKP CARGO S.A. i zmiany w składzie Zarządu

2021-10-18 15:32
publikacja
2021-10-18 15:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-18
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Odwołanie Członków Zarządu PKP CARGO S.A. i zmiany w składzie Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka” lub „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 18 października 2021 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO podjęła uchwały, zgodnie z którymi:

1) Pan Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu
2) Pan Leszek Borowiec – Członek Zarządu ds. Finansowych
3) Pan Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych
4) Pan Piotr Wasaty – Członek Zarządu ds. Handlowych

zostali odwołani z pełnionych funkcji.

Uchwały Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą podjęcia. Przyczyny odwołania nie zostały wskazane.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 października 2021 r. podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować Pana Władysława Szczepkowskiego, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO, do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO.
Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej Pana Władysława Szczepkowskiego wraz z oświadczeniem Spółka opublikowała Raportem bieżącym nr 33/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.

W wyniku dokonanych zmian, skład Zarządu przedstawia się następująco:

1) Pan Władysław Szczepkowski – Prezes Zarządu
2) Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel PracownikówPodstawa prawna:
§ 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-18 Władysław Szczepkowski p.o. Prezesa Zarządu
2021-10-18 Zenon Kozendra Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki