Zawarcie umowy gwarancji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2017
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Zawarcie umowy gwarancji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 51/2017 – Zawarcie umowy gwarancji

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:
Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r., po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, Bank zawarł z kontrahentem umowę gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR („Gwarancja”).

Całkowita wartość portfela wierzytelności Banku objętego Gwarancją wynosi (po zaokrągleniu) 5.494.727.567,36 PLN, a portfel składa się z portfela obligacji o wartości (po zaokrągleniu) 1.096.600.000,00 PLN („Portfel A”) oraz portfela pozostałych wierzytelności o wartości (po zaokrągleniu) 4.398.127.567,36 PLN („Portfel B”). Wskaźnik pokrycia Gwarancją wynosi 90% - w odniesieniu do Portfela A oraz 80% - w odniesieniu do Portfela B, w związku z czym całkowita kwota Gwarancji wynosi (po zaokrągleniu) 4.505.442.053,88 PLN. Maksymalny okres obowiązywania Gwarancji wynosi 60 miesięcy, przy czym Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Gwarancji przed upływem okresu jej obowiązywania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report No. 51/2017 – Execution of a guarantee agreementLegal basis:Article 17(1) of the MAR Contents of the report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (the „Bank”) hereby informs that on 21 December 2017, after having obtained the required corporate approvals, the Bank concluded a guarantee agreement with a counterparty providing for unfunded credit protection with respect of a portfolio of selected corporate exposures of the Bank, within the meaning of the Capital Requirements Regulation, CRR (the “Guarantee”). The total value of the portfolio covered under the Guarantee amounts (after rounding) to 5,494,727,567.36 PLN and the portfolio comprises of a portfolio of bonds, with a value of approximately 1,096,600,000.00 PLN (“Portfolio A”) and a portfolio of other exposures, with a value of approximately 4,398,127,567.36 PLN (“Portfolio B”). The coverage ratio under the Guarantee is 90% - in respect of Portfolio A and 80% - in respect of Portfolio B, which means that the total amount of the Guarantee (after rounding) is 4,505,442,053.88 PLN. The maximum time of coverage under the Guarantee is 60 months, however the Bank is entitled to unilaterally terminate the Guarantee prior to the expiry of this period.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-21 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl