Wypłata dywidendy z zysku za 2018 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-06
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Wypłata dywidendy z zysku za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 9/2019 – Wypłata dywidendy z zysku za 2018 rok

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 6 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”) przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 1.662.500.000 zł, co stanowi 1,33 zł brutto na jedną akcję.

ZWZ ustaliło:
1) dzień dywidendy tj. dzień nabycia prawa do dywidendy - na 31 lipca 2019 r.,
2) termin wypłaty dywidendy - na 14 sierpnia 2019 r.

Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich 1.250.000.000 akcji Banku.

ZWZ zdecydowało by nie dokonywać podziału zysku za 2018 r. w kwocie 1.667.651.024 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 9/2019 – Dividend payment from profit earned in 2018Legal
basis:§ 19.2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29
March 2018 on current and periodic information published by issuers of
securities and the conditions for concerning information required by the
law of a non-member state as equivalent.The report:The
Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) hereby announces
that on 6 May 2019, the Annual General Meeting of the Bank (the “AGM”)
allocated PLN 1,662,500,000 as a shareholders’ dividend, representing
PLN 1.33 gross per each share.The AGM set the following dates:1)
the right to dividend date: 31 July 2019,2) the dividend payment
date: 14 August 2019.All of the Bank’s shares, i.e.
1,250,000,000 are covered by the dividend.AGM decided that the
part of the 2018 profit in the amount of PLN 1,667,651,024 will be
retained.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-06 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,33 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,33 zł na akcję.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

  • Wypłata dywidendy 1,33 zł na akcję.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.