Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na dzień 6 maja 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-08
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na dzień 6 maja 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Raport nr 12/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na dzień 6 maja 2019 r.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) zwołanym na dzień 6 maja 2019 r. dysponowali 826.278.324 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 66,10%.

Co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów posiadali:

1) Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów - 367.918.980 głosów, tj. 44,53% głosów na ZWZ oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;

2) Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 96.000.000 głosów, tj. 11,62% głosów na ZWZ oraz 7,68% ogólnej liczby głosów;

3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 88.126.000 głosów tj. 10,67% głosów na ZWZ oraz 7,05% ogólnej liczby głosów;

4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 53.600.000 głosów tj. 6,49% głosów na ZWZ oraz 4,29% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 12/2019 – List of shareholders holding at least 5% of the
total number of voting rights at the Annual General Meeting of PKO Bank
Polski SA convened for 6 May 2019Legal grounds:Article
70.3 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public
Companies, dated 29 July 2005.The report:The Management
Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby informs that the
shareholders attending the Annual General Meeting (“AGM”) convened for 6
May 2019 held 826,278,324 voting rights. It means that the Bank’s share
capital consisting of 1,250,000,000 shares and each of them confers one
voting right, was represented at the AGM in 66.10%.At least
5% of the voting rights at the AGM was held by:1) the State
Treasury represented by the Prime Minister, which held 367,918,980
voting rights, i.e., 44.53% of the voting rights at the AGM, and 29.43%
of the aggregate number of voting rights;2) Nationale –
Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny which held 96,000,000 voting
rights, i.e., 11,62% of the voting rights at the AGM, and 7.68% of the
aggregate number of voting rights;3) AVIVA Otwarty Fundusz
Emerytalny AVIVA Santander, which held 88,126,000 voting rights, i.e.,
10.67% of the voting rights at the AGM, and 7.05% of the aggregate
number of voting rights;4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA
JESIEŃ", which held 53,600,000 voting rights, i.e., 6.49% of the voting
rights at the AGM, and 4.29% of the aggregate number of voting rights.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-08 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.