Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A., zwołanym na 18 maja 2018 r., kontynuowanym - po przerwie - 18 czerwca 2018 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2018
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A., zwołanym na 18 maja 2018 r., kontynuowanym - po przerwie - 18 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Raport nr 23/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A., zwołanym na 18 maja 2018 r., kontynuowanym - po przerwie - 18 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”), zwołanym na 18 maja 2018 r., w jego I części, która odbyła się 18 maja 2018 r. dysponowali 849.278.443 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 67,94%.

Co najmniej 5% głosów w ogólnej liczby głosów w I części ZWZ posiadali:
1) Skarb Państwa - 367.918.980 głosów, tj. 43,32% głosów na ZWZ oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;
2) NATIONALE NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny – 98.000.000 głosów tj. 11,54% głosów na ZWZ oraz 7,84% ogólnej liczby głosów;
3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – 89.000.000 głosów tj. 10,48% głosów na ZWZ oraz 7,12% ogólnej liczby głosów;
4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 50.000.000 głosów tj. 5,89% głosów na ZWZ oraz 4,00% ogólnej liczby głosów.

W II części obrad 18 czerwca 2018 r. akcjonariusze obecni na ZWZ dysponowali 849.278.443 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 67,94%.

Co najmniej 5% głosów w ogólnej liczby głosów w II części ZWZ posiadali:
1) Skarb Państwa - 367.918.980 głosów, tj. 43,32% głosów na ZWZ oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;
2) NATIONALE NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny – 98.000.000 głosów tj. 11,54% głosów na ZWZ oraz 7,84% ogólnej liczby głosów;
3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – 89.000.000 głosów tj. 10,48% głosów na ZWZ oraz 7,12% ogólnej liczby głosów;
4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 50.000.000 głosów tj. 5,89% głosów na ZWZ oraz 4,00% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report No. 23/2018 – List of shareholders holding at least 5% of the total number of voting rights at the Annual General Meeting of PKO Bank Polski SA convened for 18 May 2018 and continued, after adjournment, on 18 June 2018Legal grounds: Art 70.3 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public Companies, dated 29 July 2005.The report:The Management Board of PKO Bank Polski SA (“Bank”) hereby informs that the shareholders attending the Annual General Meeting (“AGM”) convened for 18 May 2018, in its first part, which took place on 18 May 2018, held 849,278,443 voting rights. It means that the Bank’s share capital consisting of 1,250,000,000 shares and each of them confers one voting right, was represented at the AGM in 67.94%.At least 5% of the voting rights at the AGM in the first part was held by:1) the State Treasury, which held 367,918,980 voting rights, i.e., 43.32% of the voting rights at the AGM, and 29.43 % of the aggregate number of voting rights;2) NATIONALE NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny, which held 98,000,000 voting rights, i.e., 11.54% of the voting rights at the AGM, and 7.84% of the aggregate number of voting rights;3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK, which held 89,000,000 voting rights, i.e., 10.48% of the voting rights at the AGM, and 7.12% of the aggregate number of voting rights;4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ", which held 50,000,000 voting rights, i.e., 5.89% of the voting rights at the AGM, and 4.00% of the aggregate number of voting rights.During the second part of the meeting on 18 June 2018 the shareholders attending the AGM held 849,278,443 voting rights. It means that the Bank’s share capital consisting of 1,250,000,000 shares and each of them confers one voting right, was represented at the AGM in 67.94%.At least 5% of the voting rights at the AGM in the second part was held by:1) the State Treasury, which held 367,918,980 voting rights, i.e., 43.32% of the voting rights at the AGM, and 29.43 % of the aggregate number of voting rights;2) NATIONALE NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny, which held 98,000,000 voting rights, i.e., 11.54% of the voting rights at the AGM, and 7.84% of the aggregate number of voting rights;3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK, which held 89,000,000 voting rights, i.e., 10.48% of the voting rights at the AGM, and 7.12% of the aggregate number of voting rights;4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ", which held 50,000,000 voting rights, i.e., 5.89% of the voting rights at the AGM, and 4.00% of the aggregate number of voting rights.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-19 Rafał Antczak Wiceprezes Zarządu Banku
2018-06-19 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl