REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 12 maja 2022 r.

2022-05-16 15:28
publikacja
2022-05-16 15:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 12 maja 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Raport nr 12/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 12 maja 2022 r.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 12 maja 2022 r. („ZWZ”) dysponowali 845.265.729 głosami (a 845.265.727 głosami po głosowaniu nad uchwałą nr 3). Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 67,62%.

Co najmniej 5% głosów w liczbie głosów na ZWZ posiadali:

1) Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych - 367.918.980 głosów, tj. 43,53% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;
2) Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 101.500.000 głosów, tj. 12,01% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 8,12% ogólnej liczby głosów;
3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 90.711.000 głosów tj. 10,73% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 7,26% ogólnej liczby głosów;
4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 52.900.000 głosów tj. 6,26% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 4,23% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 12/2022 – List of shareholders holding at least 5% of the
number of votes at the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A.
convened for 12 May 2022

Legal grounds:

Article 70.3 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public
Companies, dated 29 July 2005.

The report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby informs
that the shareholders who attended the Annual General Meeting on 12 May
2022 (“AGM”) held 845,265,729 votes (845,265,727 votes after voting on
Resolution No. 3). This indicates that 67.62% of the Bank’s share
capital out of 1,250,000,000 shares was represented at the AGM, where
each share confers one voting right.

At least 5% of voting rights at the AGM was held by:


1) the State Treasury represented by the Minister of State Assets that
held 367,918,980 votes, i.e. 43.53% of voting rights while voting on all
resolutions and 29.43% of the aggregate number of votes;


2) Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny that held
101,500,000 votes, i.e. 12.01% of voting rights while voting on all
resolutions and 8.12% of the aggregate number of votes;


3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander that held 90,711,000
votes, i.e. 10.73% of voting rights while voting on all resolutions, and
7.26% of the aggregate number of votes;


4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" that held 52,900,000
votes, i.e. 6.26% of voting rights while voting on all resolutions, and
4.23% of the aggregate number of votes.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-16 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki