Ujęcie ryzyka prawnego PKO Banku Polskiego S.A. związanego z umowami kredytów hipotecznych walutowych oraz przedterminowych spłat kredytów detalicznych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-31
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Ujęcie ryzyka prawnego PKO Banku Polskiego S.A. związanego z umowami kredytów hipotecznych walutowych oraz przedterminowych spłat kredytów detalicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 2/2020 – Ujęcie ryzyka prawnego PKO Banku Polskiego S.A. związanego z umowami kredytów hipotecznych walutowych oraz przedterminowych spłat kredytów detalicznych

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 31 stycznia 2020 r. Bank uwzględnił w sprawozdaniu finansowym ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych walutowych, w efekcie czego obciążył skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Banku IV kwartału 2019 r. kwotą 446 mln zł.

Jednocześnie, Bank informuje, że w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym prawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej, negatywny wpływ ujęcia przedterminowych spłat kredytów detalicznych na wynik brutto Grupy Kapitałowej Banku w IV kwartale 2019 r. wyniósł 236 mln zł, w tym 178 mln zł pomniejszyło wynik z tytułu odsetek, a 58 mln zł powiększyło pozostałe koszty operacyjne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report no. 2/2020 – Recognition of legal risk of PKO Bank Polski S.A.
related to FX mortgage contracts and early repayment of retail loansLegal
basis:Article 17 clause 1 of the Market Abuse Regulation (MAR) –
confidential informationContents of the report:The
Management Board of PKO Bank Polski S.A. ("Bank") informs that on
January 31, 2020 the Bank included in the financial statements the legal
risk related to foreign currency mortgage contracts, as a result of
which it charged the 4Q 2019 consolidated result od Bank’s Group with
the amount of PLN 446 million.At the same time, the Bank informs
that in connection with the judgment of the Court of Justice of the EU
regarding the consumer right to reduce the credit cost in the event of
early repayment before the deadline specified in the loan agreement, the
negative impact of the recognition of early retail loan repayments on
the Bank's Group gross result in the fourth quarter of 2019 amounted to
236 PLN million, of which PLN 178 million reduced net interest income,
and PLN 58 million increased other operating expenses.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-31 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.