Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 18 maja 2018 r., kontynuowanego - po przerwie - 18 czerwca 2018 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Uchwaly_ZWZ_PKO_BP_SA_18062018_podjete_(P).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_ZWZ_PKO_BP_SA_18062018_niepodjete_(P).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_of_AGM_of_PKO_BP_SA_of_18062018_adopted_(P).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_of_AGM_of_PKO_BP_SA_of_18062018_not_taken_(P).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-18
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 18 maja 2018 r., kontynuowanego - po przerwie - 18 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 22/2018 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 18 maja 2018 r., kontynuowanego - po przerwie - 18 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Treść raportu:

W związku ze wznowieniem obrad po ogłoszonej przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. podaje do wiadomości treść podjętych oraz nie podjętych przez ZWZ uchwał podczas drugiej części obrad 18 czerwca 2018 r., stanowiących załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Uchwaly ZWZ PKO BP SA 18062018 podjete (P).pdfUchwaly ZWZ PKO BP SA 18062018 podjete (P).pdf Treść uchwał podjętych przez ZWZ PKO Banku Polskiego SA podczas drugiej części obrad 18 czerwca 2018 r
Uchwaly ZWZ PKO BP SA 18062018 niepodjete (P).pdfUchwaly ZWZ PKO BP SA 18062018 niepodjete (P).pdf Treść uchwał niepodjętych przez ZWZ PKO Banku Polskiego SA podczas drugiej części obrad 18 czerwca 2018 r
Resolutions of AGM of PKO BP SA of 18062018 adopted (P).pdfResolutions of AGM of PKO BP SA of 18062018 adopted (P).pdf The content of the resolutions adopted by the AGM of PKO Bank Polski SA during the second part on 18 June 2018.
Resolutions of AGM of PKO BP SA of 18062018 not taken (P).pdfResolutions of AGM of PKO BP SA of 18062018 not taken (P).pdf The content of the resolutions not taken by the AGM of PKO Bank Polski SA during the second part on 18 June 2018.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report No. 22/2018 – Resolutions of the PKO Bank Polski S.A. Annual General Meeting convened for 18 May 2018 and continued, after adjournment, on 18 June 2018Legal grounds:Paragraph 19.1.6 and 19.1.8 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognised as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state The report:In relation to the resumption of the Annual General Meeting (“AGM”) after the announced adjournment thereof, the Management Board of PKO Bank Polski S.A. hereby announces the content of the resolutions adopted and not taken by the AGM during the second part on 18 June 2018. The content of the resolutions is attached to this report.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-18 Rafał Antczak Wiceprezes Zarządu Banku
2018-06-18 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl