Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-23
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 1/2020 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 23 stycznia 2020 r. Pan Dariusz Górski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku, skuteczną z końcem 29 stycznia 2020 r.
Zgodnie z treścią rezygnacji jest ona podyktowana zamiarem podjęcia zatrudnienia w innej instytucji finansowej i związanym z tym przyszłym konfliktem interesu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 1/2020 – Resignation of Supervisory Board member of PKO Bank
Polski S.A.Legal basis:§ 5.4 of the Ordinance of the
Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and on conditions under which such
information may be recognised as being equivalent to information
required by the regulations of law of a state which is not a member stateThe
report:The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby
informs that Mr Dariusz Górski resigned from the membership of the
Bank’s Supervisory Board on 23 January 2020, with the effect from the
end of 29 January 2020.According to the content of the resignation
it is dictated by the intention of taking up the employment in another
financial institution and future conflict of interest.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-23 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.