Rejestracja zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 14/2019 – Rejestracja zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, iż powziął informację o rejestracji 26 sierpnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Banku, przyjętej uchwałą nr 32/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 18 czerwca 2018 r.

W Statucie Banku wprowadzono zmianę w § 4 ust. 2 pkt 15 poprzez dodanie po lit. c lit. d o następującym brzmieniu:
„d) oferowanie instrumentów finansowych,”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 14/2019 – Registration of the amendment to the Articles of
Association of PKO Bank Polski S.A.Legal basis:Paragraph 5
point 1 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on
current and periodic information published by issuers of securities and
on conditions under which such information may be recognised as being
equivalent to information required by the regulations of law of a state
which is not a member state.The report:The Management Board
of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby informs that the Bank learnt
that the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th
Commercial Division of the National Court Register on 26 August 2019
registered the amendment to the Bank’s Articles of Association, adopted
by the resolution No. 32/2018 of the Annual General Meeting on 18 June
2018.The Bank’s Articles of Association were amended by adding
in § 4.2 point 15) after letter c) the following wording of letter d):“d)
offering financial instruments,”.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-26 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.