Raport nr 17/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 17 września 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Raport nr 17/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 17 września 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Raport nr 17/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 17 września 2019 r.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („NWZ”) zwołanym na 17 września 2019 r. dysponowali 833.902.273 głosami podczas głosowania nad pierwszą uchwałą i 834.220.076 głosami podczas głosowań nad pozostałymi uchwałami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na NWZ przy pierwszym głosowaniu w 66,71% i przy kolejnych głosowaniach w 66,74%.

Co najmniej 5% głosów w liczbie głosów na NWZ posiadali:
1) Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów - 367.918.980 głosów, tj. 44,12% głosów podczas głosowania nad pierwszą uchwałą na NWZ i 44,10% podczas głosowań nad pozostałymi uchwałami oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;
2) Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale – Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny – odpowiednio 90.000.000 głosów i 30.000 głosów, tj. razem 10,80% głosów podczas głosowania nad pierwszą uchwałą na NWZ i 10,79% podczas głosowań nad pozostałymi uchwałami oraz 7,20% ogólnej liczby głosów;
3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 86.600.000 głosów tj. 10,38% głosów podczas głosowania nad pierwszą uchwałą na NWZ i 10,38% podczas głosowań nad pozostałymi uchwałami oraz 6,93% ogólnej liczby głosów;
4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 53.000.000 głosów tj. 6,36% głosów podczas głosowania nad pierwszą uchwałą na NWZ i 6,35% podczas głosowań nad pozostałymi uchwałami oraz 4,24% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report No. 17/2019 – List of shareholders holding at least 5% of the number of voting rights at the Extraordinary General Meeting of PKO Bank Polski S.A. convened for 17 September 2019 Legal grounds: Article 70.3 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public Companies, dated 29 July 2005.The report:The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby informs that the shareholders attending the Extraordinary General Meeting (“EGM”) convened for 17 September 2019 held 833,902,273 voting rights while voting on the first resolution and 834,220,076 voting rights while voting on the other resolutions. It means that the Bank’s share capital consisting of 1,250,000,000 shares and each of them confers one voting right, was represented at the EGM in 66.71% while voting on the first resolution and 66.74% while voting on the other resolutions.At least 5% of the voting rights at the EGM was held by:1) the State Treasury represented by the Prime Minister, which held 367,918,980 voting rights, i.e., 44.12% of the voting rights while voting on the first resolution at the EGM (44.10% of the voting rights while voting on the other resolutions), and 29.43% of the aggregate number of voting rights;2) Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny and Nationale – Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny which held respectively 90,000,000 and 30,000 voting rights, i.e., together 10,80% of the voting rights while voting on the first resolution at the EGM (10.79% of the voting rights while voting on the other resolutions), and 7.20% of the aggregate number of voting rights;3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander, which held 86,600,000 voting rights, i.e., 10.38% of the voting rights while voting on the first resolution at the EGM (10.38% of the voting rights while voting on the other resolutions), and 6.93% of the aggregate number of voting rights;4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ", which held 53,000,000 voting rights, i.e., 6.36% of the voting rights while voting on the first resolution at the EGM (6.35% of the voting rights while voting on the other resolutions), and 4.24% of the aggregate number of voting rights.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-20 Marcin Jabłczyński Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich - pełnomocnik
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.