REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla PKO Banku Polskiego S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

2022-10-03 18:33
publikacja
2022-10-03 18:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla PKO Banku Polskiego S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 26/2022 – Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla PKO Banku Polskiego S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna


Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 22/2022 z 21 września 2022r., Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 3 października 2022r. otrzymał postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej („KSF") z 23 września 2022 r. wydane na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w którym KSF wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 2,00% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 26/2022 – Financial Stability Committee decision on the
amount of the other systematically important institution buffer implied
on PKO Bank Polski S.A. own funds

Legal basis:

Article 17.1 MAR Regulation – confidential information

The report:

With reference to the report No. 22/2022 dated 21 September 2022, the
Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) informs that on 3
October 2022 the Bank received a decision of the Financial Stability
Committee (“FSC”) issued on 23 September 2022 at the request of the
Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”) in which the FSC
expressed a positive opinion on the imposition on the Bank the O-SII
buffer, equivalent to 2.00% of the total risk exposure amount calculated
in accordance with art. 92 par. 3 of the Regulation of the European
Parliament and of the Council (EU) No. 575/2013 of 26 June 2013 on
prudential requirements for credit institutions and investment firms,
amending Regulation (EU) No. 648/2012.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-03 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki