Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-30
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 1/2018 – Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych

Podstawa prawna:
Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Treść raportu:
Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 30 stycznia 2018 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na emisję obligacji podporządkowanych w formacie 10NC5, tj. o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem Banku do dokonania, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji (opcja call), dalej „Nowa Emisja”. Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Nowej Emisji będzie wynosiła nie więcej niż 1.000.000.000 zł. Obligacje wyemitowane zostaną na podstawie ustawy o obligacjach, a środki uzyskane z Nowej Emisji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu zgody KNF – na podwyższenie funduszy uzupełniających (Tier 2) Banku, na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 500.000 zł. Świadczenia z tytułu obligacji będą miały wyłącznie charakter pieniężny. Obligacje będą oprocentowane na warunkach rynkowych w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report No. 1/2018 – Adoption of a resolution on an intended issue of subordinated bonds by the Management Board of PKO Bank Polski SALegal basis:Article 17.1 of MAR – confidential information Content of the report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (the “Bank”) announces that on 30 January 2018 it adopted a resolution approving an issue of subordinated bonds (the “New Issue”) in 10NC5 format, i.e., with a maturity of 10 years, whereby the Bank has the right to redeem prematurely all the bonds in the New Issue (the “call option”) within five years from the issue date, pending approval from the Polish Financial Supervision Authority (PFSA). The total nominal value of the bonds issued under the New Issue shall not exceed PLN 1,000,000,000. The bonds shall be issued under the terms of the Bonds Act, whilst the proceeds from the New Issue shall, pending approval from the PFSA, be used to augment the Bank’s supplementary funds (Tier 2) under the terms of Article 127 par. 2 pt. 2 of the Banking Act, and Article 63 of the Regulation (EU) No. 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013. The nominal value of one bond shall be PLN 500,000. The benefits under the bonds shall be pecuniary only. The bonds shall earn interest under market conditions at six-monthly intervals. The interest shall be paid on the nominal value.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-30 Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu Banku
2018-01-30 Ilona Wołyniec Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl